කවි පිටුව

සන්සුන්ව (පැබ්ලෝ නෙරුඩා)

පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂKeeping Quiet – පැබ්ලෝ නෙරුඩා දැන්,මම දොළහට ගනිමිඅපිනිහඬ වෙමු එකම එක වතාවක් මේ මිහිතලය මතයම් බසකින් කරන…

අහස පොළොව සහ ජීවිතය

ශානි නිලුක්ෂි විජේරත්න හිස් අහසක්යදූවිලි ගහන පොළොවක්යමෙහි ජීවිතයඇමිණී මිස ඇලී නැතඋරුම වූ කිසිත් නැත

විෂ්ණුට…!

කාංචනා ප්‍රියකාන්ත මවනවාටත් වැඩියෙන් විනාශයටත් කලියෙන් අමාරුම රැකගන්න එක නේද විෂ්ණු …. අපහසුම දේ පැවරුණු දශාවතාරව ශතකාවතාරව මේ මහා බිම මතින් කුරුසියක් කරතියන් මැසිවිල්ලකින් තොරව නුඹ සටන් කරනවා මට පෙනෙයි විෂ්ණු…

නුඹ ඔතන ඉන්නවද?

වත්සුකී කරුණානායක නුඹ ඔතන ඉන්නවද? මන්දාලෝකය ඉතුරු වෙන හැන්දෑවරුවලදීතාමත් ප්‍රේම ගී මුමුණනවද? ප්‍රියතම පොතක් අතැතිතවඋපැස් යුවල නළල මත රඳවා නිදිබරව අලස සුව විඳිනවද?දුම්දමන…

සංසාරය වගෙයි

සඳිනි ප්‍රාර්ථනා තෙන්නකෝන් සොයා සොයා විත්නොමළ ගෙයකින් අබ,මළ බව දැන හඬාහිත හදාගත්තා විතරයි ‘යළි ඉපදුනෙමිමේ අවසන් උපතයි’ඔබ ආයෙ ආයෙත් කියයි…

කාලයේ ගල් ලෙන

කේ.ඩී. දර්ශන ඉපැරණි චිත්‍ර නොපෙනෙනහද පතුල කොනිහනගුප්ත සුවඳින් පිරිවිලඳ මී පැණි ගැවසිලෙන තුළට වනිමි මම…රැස් වළලු මැද බුදුන්අඳුරේ ම වැඩ…

පැරදවිය නොහැකි ඒ වදන් පෙළ

පැරදවිය නොහැකි ඒ වදන් පෙළ  බර්ටෝල්ට් බ්‍රෙෂ්ට් (The Unconquerable Inscription)  පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ ඒ මහා සංග්‍රාම කාලයේ ඉතාලියේ  සැන් කාලෝහි…

ජීවිතය අන්ධකාරයම ගිලගන්නා සෙයකි..!

දියුණී ද සිල්වා කාල වර්ණයම පිරි කවයක් ඇතුළත ,කාල වර්ණයෙන්ම සැරසුණු මා හා ,කාල වර්ණ තුරු ලතාවෝ ද , ඒ මත්තේ…

මම ඔබේ නිසල බවට ආශක්තමි – [පැබ්ලෝ නෙරූඩා]

I Like You to be Still – Pablo Nerudaපරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ මම ඔබේ නිසල බවට ආශාක්තමි ඔබ මෙහි නොසිටින…

ඔබේ දෑත් (පැබ්ලෝ නෙරූඩා)

පැබ්ලෝ නෙරූඩාපරිවර්තනය: කල්ප රාජපක්ෂ ඔබේ දෑත්නැගෙන විට මා වෙත, ආදරිය,ඒ පියාසැරියෙන් ඒවා මා වෙත ගෙන ආවේ මොනවාද?හදිසියේ මගේ තොල් මතඒ…