නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි

‘මිදුණු විශ්වය’ හරහා ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ කලාව ගැන විමර්ශනයක්! (1 කොටස)

නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි මේ සටහනින් ආරම්භ කරන්නේ ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ මිදුනු විශ්වය චිත්‍රපටය මුල් කරගෙන ඔහුගේ බුද්ධිම-සෞන්දර්යාත්මක භාවිතය සම්බන්ධව කිරීමට බලාපොරොත්තුවන…

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක, සිනමාව හා කැරළිකාරීත්වය!!! (නිර්මාල් දේවසිරි)

මහාචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක පිළිබද අද (2023 දෙසැම්බර් 21) චිත්‍රපට සංස්ථා ශාලාවේ පැවැත්වෙන උත්සවය නම්කොට ඇත්තේ “ධර්මසිරි: කැරළිකාරී…

“දැන් අපට ඇත්තේ විශ්වීයත්වය මත පදනම් වූ මාවතයි” -නිර්මාල් දේවසිරි-

නිර්මාල් දේවසිරි ජාතික ජනබලවේගය – Reform or Revolution? No revolution please!!! ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ සාමූහික යහපත උදාකරගැනීම සඳහා ඓතිහාසික වශයෙන්…

නූතනත්වය යනු කුමක්ද? (දෙවැනි කොටස)

නිල්මාල් රංජිත් දේවසිරි නූතනත්වයේ වැදගත්ම අංගය වන්නේ “මනුෂ්‍යයා“ සොයා ගැනීම සහ මනුෂ්‍ය විෂය උත්කර්ෂයට නැංවීමයි. සාමාන්‍යෙයන් ක්‍රිස්තියානි චින්තනය තුළ මනුෂ්‍යයා…

නූතනත්වය යනු කුමක්ද? (පළමු කොටස)

නිල්මාල් රංජිත් දේවසිරි මගේ පිළිගැනීම වන්නේ කෘෂිකර්මය ආරම්භ වීමට පසු මානව ඉතිහාසයේ ඇති වූ බලපෑම්සහගතම සිදුවීම වන්නේ නූතනත්වය බවයි. කෘෂිකර්මය…