සංගීතය

ගයන්න යොහානි දිගටම ගයන්න, රිදෙන්නම ගයන්න! (ධනංජය කරුණාරත්න)

ධනංජය කරුණාරත්න රසවත් දේ නම් යොහානිගේ ගීතයට සහ යොහානිටම එරෙහිව ඇති බහුතරයක් මත එවකට සුද්දන් විසින් කල්ලන්ට එරෙහිව තිබූ විනිශ්චයන්ට…

ගෝල්ෆේස්, අවුරා ලංකා සහ අවකාශයේ දේශපාලනය.

බුද්ධික බණ්ඩාර අවකාශය භාවිත තලයකදී  වඩාත්ම දේශපාලනිකව මතුවූ ස්ථානය  ගෝල්ෆේස් අරගලයයි. එම අවකාශය මෙතෙක් වෙනත් මාර්ගවල ගමන් කරමින් සිටි ජාතික,…

සරල ප්‍රබෝධයේ වීරයා, ජිප්සීස් සුනිල් හා 1983 සංස්කෘතික විප්ලවය

ජිප්සීස් සංගීතයේ සතුට 1990 මුල අපි 88/89 මහ භීෂණයේ දී සමුල ඝාතනය වූ ගම්මාන හා මළවුන්ගේ තොරතුරු රැස් කරමින් සිටියෙමු.…