විප්ලවය

රට බාර දිය යුත්තේ කාටද? -වික්ටර් අයිවන්-

වික්ටර් අයිවන් ඇතිවූ අරගලයට ආවේණික දුර්වලම ලක්ෂණය වූයේ බලවත් ලෙස නැඟීසිටීමට අවශ්‍ය කරන ධෛර්‍යය පෙන්නුම් කිරීමට සමත් වුවද, වෙනස්කම් දිනා…

ගෝල්ෆේස්, අවුරා ලංකා සහ අවකාශයේ දේශපාලනය.

බුද්ධික බණ්ඩාර අවකාශය භාවිත තලයකදී  වඩාත්ම දේශපාලනිකව මතුවූ ස්ථානය  ගෝල්ෆේස් අරගලයයි. එම අවකාශය මෙතෙක් වෙනත් මාර්ගවල ගමන් කරමින් සිටි ජාතික,…

“දැන් අපට ඇත්තේ විශ්වීයත්වය මත පදනම් වූ මාවතයි” -නිර්මාල් දේවසිරි-

නිර්මාල් දේවසිරි ජාතික ජනබලවේගය – Reform or Revolution? No revolution please!!! ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ සාමූහික යහපත උදාකරගැනීම සඳහා ඓතිහාසික වශයෙන්…