ලියෝ තෝල්ස්තෝයි

“සාහිත්‍ය කියන්නෙ කිසියම් දැනුම් පද්ධතියක් නෙමෙයි” -චින්තක රණසිංහ-

සටහන: ඩිල්ශානි චතුරිකා දාබරේ ….දහනම වන සියවස වනවිට රුසියන් සාහිත්‍යය පණගැන්වී තිබුණත් ඇත්ත වශයෙන් ම එයට පිටුපසින් තිබුණෙ ප්‍රංශ සාහිත්‍යය.…

තෝල්ස්තෝයි, පුෂ්කින්, නවගත්තේගම; සමානව ලියූ මුල් වැකි

ඩිල්ශානි චතුරිකා දාබරේ ඇතැම් සාහිත්‍ය කෘතිවල ආරම්භක වාක්‍යය, සමස්ත කෘතිය කියැවීම සඳහා පාඨකයාට කරනුයේ සුළුපටු බලපෑමක් නොවේ. හුදෙක් නිර්මාණයට පිවිසීමට…