පැබ්ලෝ නෙරූදා

සන්සුන්ව (පැබ්ලෝ නෙරුඩා)

පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂKeeping Quiet – පැබ්ලෝ නෙරුඩා දැන්,මම දොළහට ගනිමිඅපිනිහඬ වෙමු එකම එක වතාවක් මේ මිහිතලය මතයම් බසකින් කරන…

මම ඔබේ නිසල බවට ආශක්තමි – [පැබ්ලෝ නෙරූඩා]

I Like You to be Still – Pablo Nerudaපරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ මම ඔබේ නිසල බවට ආශාක්තමි ඔබ මෙහි නොසිටින…

නෙරූදා යට කරන් ගලන කඳුළු ගඟ; ඇල්බොරාදා කියවීම සඳහා ප්‍රවේශයක්

කේ.ඩී. දර්ශන හඳගම; මාක්සියානු වියේ සිට ලැකානියානු වියට අශෝක හඳගමගෙ මූලික ප්‍රකාශන මාධ්‍ය සිනමාව වුණාට ඔහු වේදිකාව හා ටෙලිනාට්‍ය ඇසුරෙහි…

ඔබේ දෑත් (පැබ්ලෝ නෙරූඩා)

පැබ්ලෝ නෙරූඩාපරිවර්තනය: කල්ප රාජපක්ෂ ඔබේ දෑත්නැගෙන විට මා වෙත, ආදරිය,ඒ පියාසැරියෙන් ඒවා මා වෙත ගෙන ආවේ මොනවාද?හදිසියේ මගේ තොල් මතඒ…

ඔබේ දෑත් (නෙරූඩා)

පැබ්ලෝ නෙරූඩා පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ ඔබේ දෑත්නැගෙන විට මා වෙත, ආදරිය,ඒ පියාසැරියෙන් ඒවා මා වෙත ගෙන ආවේ මොනවාද?හදිසියේ මගේ…

පුරුෂ ලෝකයක් තුළ නොතකා හැරුණු කාන්තා ජීවිතවල කතාන්දරය ; නාරි සූත්‍රය

චූලානන්ද සමරනායක අනුරාධාගේ කවි කියවන විට මගේ ඇස් ඉදිරියේ තිස්සකුට්ටිගේ වැහැරුනු වම්බටු කරල කුනුව යන ආකාරය දිස්වෙයි. ඇගේ චෝදනා පත්‍රය…

නෙරූදාගේ උමතුව.

ජයන්ත කහටපිටිය බඳුන පුරා එකතු කරඔය ගෙනයන්නෙමල මූත්‍රා නොවෙයිමගේ ආශාවයි උමා උණු හිරු රැස් ගලනහරිත පෑ වන රේඛාව පිස එනතඹ…

ඇල්බොරාදා ගැන හඳගමගේ සටහන් හතරක්

1 ජොසී (බුරුම අඳුන් දිවිදෙන) පැබ්ලෝ ලංකාවට ආවේ (1929) බුරුමයේ රැන්ගුන් නුවර ඉඳන්. එහෙ ඉන්නකොට ඔහු ආදරෙන් බැඳුනු යුවතියක් හිටියාලු.…