ධනංජය කරුණාරත්න

‘ගැහැණියක් ගැයූ ගීතයකට නැවතත් ‘ජාතිය’ කලබල වෙලා’ (ධනංජය කරුණාරත්න)

ධනංජය කරුණාරත්න ගැහැණියක් ගැයූ ගීතයකට නැවතත් ‘ජාතිය’ කලබල වෙලා. ඊට කලින් අපි අතීතයට පොඩ්ඩක් ගිහින් එමු. නන්දා මාලනී කියන ගීතයකින්…

ගයන්න යොහානි දිගටම ගයන්න, රිදෙන්නම ගයන්න! (ධනංජය කරුණාරත්න)

ධනංජය කරුණාරත්න රසවත් දේ නම් යොහානිගේ ගීතයට සහ යොහානිටම එරෙහිව ඇති බහුතරයක් මත එවකට සුද්දන් විසින් කල්ලන්ට එරෙහිව තිබූ විනිශ්චයන්ට…

හොඳම පර්යේෂණාත්මක රංග කාර්යය; රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල – (ධනංජය කරුණාරත්න)

ධනංජය කරුණාරත්න සාමාන්‍යයෙන් හොඳ නාට්‍ය උළෙලක් කියන්නේ නීති රීති අඩු ම, නාට්‍යකරුවන්ට නව මං පෙත් සොයා ගෙන ගවේෂණය කර ගෙන…

නාට්‍ය නිෂ්පාදනයක දේපළ අයිතිය

ධනංජය කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකාවේ නාට්‍ය කලාව තුළ ඇති තවත් පැහැදිලි කර ගත යුතු විනය ශික්ෂණය, වෘත්තීය සහ දේපළ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ…

දැන් මේ පැත්ත හරි දියුණුයි!

ධනංජය කරුණාරත්න මේ පෝර්ට් සිටිය ද දැක බලා ගත් එවුන් ගෙදර ගිහින් උන්ගේ ගෙවල් පැත්ත ගැන අර කියපු කතාවම කියනු…