සිග්මන් ෆ්රෝයිඞ්

ළමයා වැඩිහිටියා වූ පසුද හඹා එන ට්‍රෝමාව; තුන්වෙනි යාමය (කාංචනා ප්‍රියකාන්ත)

කාංචනා ප්‍රියකාන්ත “සාමාන්‍ය” ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා බිහිසුණු සිදුවීමක් අමතක කිරීමට කෙනෙකුට අවශ්‍ය වුවමනාවේ ප්‍රමාණය සමස්ත ජීවිතය තුළ  ඇතිකරන  කැළලේ…

මෙලන්කොලියාව

ආචාර්ය මහේෂ් හපුගොඩ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය මහේෂ් හපුගොඩ විසින් රචනා කරන ලද (ජයසිරි අලවත්ත සමග) මෙලන්කොලියාව කෘතිය පිළිබඳ පූර්ව…

යළි උපන්නෙමි ද? සන්ස් ඇන්ඩ් ලවර්ස් ද?

චින්තා පවිත්‍රානි ගුණදාස අමරසේකර වනාහි නවකතාකරුවකු, කෙටිකතාකරුවකු, කවියකු හා විචාරකයකු ලෙස සිංහල සාහිත්‍යය කෙරෙහි තීරණාත්මක බලපෑමක් එල්ල කළ ලේඛකයෙකි. සාහිත්‍යකරණයෙහිලා…