සසංක පෙරේරා

‘‘මං චිත්‍රපටියක’ කෙටිකතා එකතුව ගැන වචනයක් දෙකක්’

සසංක පෙරේරා අපි අතර ඉන්න සමහර උදවිය ‘දහිර වාට්ටුවේ’ කියන විදියට යථාවෙන් පැනලා යනවා. ඒ යන්නෙත්, තමන්ගේ හෘදසාක්ෂියත් සවිඥානිකවම සහ…

‘බෝනිකි ගෙදර-2’ ; පරිවර්තකයාගේ හෙළිදරව්ව!

මහාචාර්ය සසංක පෙරේරාදකුණු ආසියානු විශ්වවිද්‍යාලය, නව දිල්ලිය‍ බුද්ධික මේ නාට්‍යය පරිවර්තනය කරන්න කියලා මට ආරාධනා කළේ කෝවිඩ් 19 වසංගතයෙන් ඉන්දියාව…

නාට්‍ය සංස්කරණවේදියාගේ භූමිකාව

ධනංජය කරුණාරත්න නාට්‍ය සංස්කරණවේදියා විසින් පිටපතේ ඇති විවිධාකාර ප්‍රශ්න අර්බුද ගැටලු පෙන්වා දෙන අතර එහෙත් ඒවාට ගත යුතු විසදුම කුමක්දැයි…