මහේෂ් හපුගොඩ

පොහොසත් වීමේ දෛවෝපගත බව….

ආචාර්ය මහේෂ් හපුගොඩ ටයිටන් නම් කුඩා සබ්මර්සිබලයේ සිටි සියලුම අය මේ වනවිට මියගොස්. ඒ මියගිය අය අතර OceanGate හිමිකරු ස්ටොක්ටන්…

තවමත් බැහැ අසඩක්ල පුරෝකථනය කරන්න…!

ආචාර්ය මහේෂ් හපුගොඩ ඔව්. වසන්ත නිදහස්. ත්‍රස්ත පණත යටතට වැටෙන දෙයක් එයා කරලා නැහැ කියල අධිකරණය කියනවා. ඒ තීන්දුවට ගෞරවය.…

මෙලන්කොලියාව

ආචාර්ය මහේෂ් හපුගොඩ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය මහේෂ් හපුගොඩ විසින් රචනා කරන ලද (ජයසිරි අලවත්ත සමග) මෙලන්කොලියාව කෘතිය පිළිබඳ පූර්ව…

යොහානියානු සින්තෝමය

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු සහ රුක්මණී දේවි ගේ ‘මැණිකේ ඔබේ සිනාවේ’ අහල ඊට ආසන්නයෙන් යන නමක් තියන ග්ලෝබල් හිට් එකක් වෙච්ච යොහානි…