ඇල්බොරාදා

නෙරූදා යට කරන් ගලන කඳුළු ගඟ; ඇල්බොරාදා කියවීම සඳහා ප්‍රවේශයක්

කේ.ඩී. දර්ශන හඳගම; මාක්සියානු වියේ සිට ලැකානියානු වියට අශෝක හඳගමගෙ මූලික ප්‍රකාශන මාධ්‍ය සිනමාව වුණාට ඔහු වේදිකාව හා ටෙලිනාට්‍ය ඇසුරෙහි…

HumanScape; ඩිප්‍රෙෂන් නගරයක සිට කියවමි!

කේ. ඩී. දර්ශන වසංගතය එහි බැසයාම නිරූපණය කරමින් ලෝකයා නව සාමාන්‍යකරණය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යමින් තිබෙයි. වසංගය උදා කළ පීඩනයටත්…

ඇල්බොරාදා ගැන හඳගමගේ සටහන් හතරක්

1 ජොසී (බුරුම අඳුන් දිවිදෙන) පැබ්ලෝ ලංකාවට ආවේ (1929) බුරුමයේ රැන්ගුන් නුවර ඉඳන්. එහෙ ඉන්නකොට ඔහු ආදරෙන් බැඳුනු යුවතියක් හිටියාලු.…