සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ

“ඕන එකක් ලියන එකද කවිය?” (සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ)

සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ පසුගිය දිනක විදර්ශන කන්නන්ගර හමු වී මම චෝදනා මුඛයෙන් කතා කළේ, ලංකාවේ කලා සංස්කෘතික විචාර කලාපයේ විදර්ශනගේ…

හතරමං හන්දියක වචන’තරට වැටුණු ‘හෙල්ගාමය හිස් බැල්ම’

කත්‍යානා අමරසිංහ කෙටිකතාව පිළිබඳ කුමනාකාරයේ නිර්වචන තිබුණද, හොඳ කෙටිකතාවක්  එක් කියවීමක් තුළ පවා කියවන්නාගේ සිත කම්පනයට පත් කර, ඒ පිළිබඳ…

“අයියා මළෝ” ; සමකාලීන සමාජ මොහොත ප්‍රකාශ කරන්නට ප්‍රහසනය තරම් මාර්ගයක් තවත් කොහි ද?

සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ කායිකවත් මානසිකවත් අතිශය ජරපත්ව හිඳිමින් බල තෘෂ්ණාවේ ගිලෙන මහින්ද රාජපක්ෂ නම් දේශපාලන චරිතය සිහිපත්ව ය, සදය සිනා…

සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ: කෙටිකතා කලාවට තවත් නව ප්‍රතිභාවක්

ලියනගේ අමරකීර්ති 19 වෙනි සියවසේදී පමණ කෙටිකතාව නම් ශානරය තියුණු සාහිත්‍ය ප්‍රභේදයක් වූ තැන් සිටම එහි වූ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වූයේ…