ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය

ආර්ථික කප්පාදු, වීදි සටන් සහ තරුණ ප්‍රජාවගේ පක්ෂපාතීත්වය.

කේ.ඩී. දර්ශන ගෝලීය වේවා, රට තුළ පමණක් වේවා, මේ ඇතිව තිබෙන ආර්ථික අවපාතය ලංකාවේ ජනගහණයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට සෘජු ප්‍රහාරයන්…

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳ ආවර්ජනයක්

• ප්‍රභාත් පට්නායික් (ජවහල්ලාල් නේරු විශ්වවිද්‍යාලය, ඉන්දියාව)• පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ (පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය) “ආදර්ශ” සුබසාධන රාජ්‍යයක් වීමේ සිට දකුණු ආසියාවේ…

ලංකාවට කාලි අම්මාගේ පිහිටයි!

වික්ටර් අයිවන් ලංකාව විශාල විනාශයක් කරා යාම නොවැළැක්විය හැකි ඓතිහාසික යථාර්තයක් බවට පත් වෙමින් පවතී. ආණ්ඩු පක්ෂය හා විරුද්ධ පක්ෂය…