චින්තා පවිත්‍රානි

යළි උපන්නෙමි ද? සන්ස් ඇන්ඩ් ලවර්ස් ද?

චින්තා පවිත්‍රානි ගුණදාස අමරසේකර වනාහි නවකතාකරුවකු, කෙටිකතාකරුවකු, කවියකු හා විචාරකයකු ලෙස සිංහල සාහිත්‍යය කෙරෙහි තීරණාත්මක බලපෑමක් එල්ල කළ ලේඛකයෙකි. සාහිත්‍යකරණයෙහිලා…

මීහරකා චිත්‍රපටය නැවත කියවීම

චින්තා පවිත්‍රානි ප්‍රවේශය            මෙරට සමාජ සංස්කෘතික පරිස්ථිතිය තියුණු ලෙස කියවීමෙහිලා උපස්තම්භක කරගත හැකි සිනමා නිර්මාණ අතළොස්ස අතර අයි. එන්. හේවාවසම්…